Klass F-1 jobbar med form och funktion i teknikämnet.