Klass 4-5 skriver egna pjäsmanus och visar upp pjäserna för publik.