I väntan på inmarschen till arenan.

10 oktober var datumet för årets SUF-VM en friidrottsdag som består av fem grenar. Kast med tennisboll, längdhopp, höjdhopp, 60 meter och 400 meter. Tävlingen bedrivs i de orter som har utlandsskolor och eleverna på SSCB tävlar emot ca 2000 andra elever runt om i världen. Klockan 09.05 tågade SSCB:elever in på planen, eleverna var indelade i olika grupper och dessa grupper tillbringade 45 minuter på varje station. Klockan 12.45 var tävlingen över för detta år. Ett stort tack till alla föräldrar och elever som gör denna dag till vad den är. Ett nöje.