De svenska åk 6 eleverna hade en högtidlig betygsutdelning.

En av eleverna fick en medalj som bevis på att hon är medlem i Skandinaviskaskolans 300-klubb. Full pott i alla ämnen!