Vad vi kan erbjuda

Här kan du vara dig själv!

Vi är en liten, trivsam skola med omkring 150 elever och hög lärartäthet. De små klasserna och den individualiserade undervisningen ger varje barn möjlighet att utvecklas i sin egen takt. De små klasserna gör att nya elever snabbt kommer in i gruppen. Här råder en tillåtande och respektfull atmosfär, både bland elever, personal och föräldrar, en anda vi vårdar noga genom att vanligtvis regelbundet blanda grupperna ålders- och nationalitetsmässigt. Vi befinner oss i en internationell miljö där många olika språk hörs varje dag.

Vi har en uttalad hälsoprofil

Livsstil och hälsa genomsyrar hela vår verksamhet: daglig rörelse och EQ (emotionell intelligens) på schemat, mat lagad av egen kock och arbete för en hållbar utveckling genom bl a källsortering och återbruk. Rent geografiskt är kustremsan Costa Blanca WHO-klassad som en av världens mest hälsosamma platser. De många soldagarna och mikroklimatet med hög salthalt i luften har bevisad positiv effekt på olika hudproblem, allergier och astma. Klimatet är även gynnsamt för reumatiker och personer med värk-, muskel- eller ledbesvär.

Vi är flexibla kring studieperioden

Vi är en av få skolor i Spanien som har flexibilitet nog att ta emot elever både för kortare och längre perioder. Möjlighet att komma hit kortare period än en termin styrs av hur många helterminselever som finns inskrivna. Hos oss finns allt från elever som har oss som sin huvudskola, till gästelever som stannar 4-5 veckor. Vi anser nämligen att nya influenser, lekar och idéer gynnar en liten skola, och våra elever är därför vana vid att välkomna nya kompisar. För gästeleverna blir det en både spännande och lärorik upplevelse.

Vi är en godkänd, svensk skola

Vi följer svensk kursplan, svensk skolförordning, svensk skollag och har svenska Skolverket som tillsynsmyndighet. För dig som väljer att ha ditt barn hos oss, är det tryggt att veta att barnet inte missar någonting som sker i den svenska skolan. Den enda skillnaden när det gäller skolämnena är att eleverna här får undervisning i spanska och engelska redan från årskurs 1.

Mer information, priser och ansökan till skolan
Tillbaka / Takaisin

Läsårsdata

Här finner ni vår planering, klasser, terminsstart och slut samt lovdagar.

Nyhetsbloggen

Följ oss via vår blogg där ni kan läsa och se bilder från vad som händer på vår skola.

Vi har fått Grön Flagg!

Som första svenska utlandsskola i Spanien har vi blivit certifierade för vårt miljöarbete.

Så här tycker vi

Läs om vad barn och vuxna tycker om vår skola här på Costa Blanca.

Gästelever

Vi är en av få utlandsskolor som även tar emot gästelever kortare perioder. Nyfiken?