Uppdrag och vision

Vårt uppdrag

är att främja elevernas lärande. Vi vill att de ska bli aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande individer i en miljö där alla kan vara sig själva.

Vår profil

är hälsa för vi vill stimulera elever och personal till en god fysisk, psykisk och social grund som ger en hälsofrämjande livsstil.

Vår vision

är att bli den bästa nordiska skolan i Spanien genom att vara en trygg skola där barn och vuxna kan vara sig själva,en skola som inspirerar eleverna att hela tiden lära sig mer, en skola som uppmuntrar till arbetsro och framtidstro.

Våra mål

är desamma som de mål som står i svenska läroplanen Lgr 11. I de övergripande målen anges de normer och värden samt de kunskaper som alla elever bör ha utvecklat när de lämnar grundskolan. Målen anger inriktningen på skolans arbete.

Läs mer i läroplanen här https://www.skolverket.se/download/18.6bfaca41169863e6a65d48d/1553968042333/pdf3975.pdf

Vår logotyp

är vi stolta över. Våra nordiska flaggor inbäddade i den spanska flaggan signalerar att vi är en nordisk skola som lever och verkar i det spanska samhället.

Skolåret 2010/2011 genomfördes ett projekt på skolan där alla elever involverades i arbetet att rita skolans nya logotyp. Både elever, personal och styrelse var överens om att logotypen som ritades av Petra Ylenius 10 år från Finland var den som bäst representerade Skandinaviska skolan Costa Blanca.

Mer information, priser och ansökan till skolan
Tillbaka / Takaisin

Läsårsdata

Här finner ni vår planering, klasser, terminsstart och slut samt lovdagar.

Nyhetsbloggen

Följ oss via vår blogg där ni kan läsa och se bilder från vad som händer på vår skola.

Vi har fått Grön Flagg!

Som första svenska utlandsskola i Spanien har vi blivit certifierade för vårt miljöarbete.

Så här tycker vi

Läs om vad barn och vuxna tycker om vår skola här på Costa Blanca.

Gästelever

Vi är en av få utlandsskolor som även tar emot gästelever kortare perioder. Nyfiken?