Grön flagg

“…Grön Flagg ger barn och unga fantastiska förutsättningar att arbeta aktivt med hållbar utveckling på ett roligt och engagerande sätt. Grön Flagg innebär att alla blir delaktiga i hållbarhetsarbetet – samtidigt som man jobbar mot mål och riktlinjer i läroplaner. Grunden i Grön Flagg är inflytande – allt arbete inom Grön Flagg utgår från barnens och elevernas idéer och nyfikenhet. Grön Flagg är också ett bra sätt för skolan och förskolan att visa upp sitt hållbarhetsarbete för omgivningen. Verktyget Grön Flagg är kostnadsfritt och drivs av stiftelsen Håll Sverige Rent.”

Hämtat från Grön Flaggs hemsida »

Under läsåret 2012/2013 började vi vårt Grön flagg arbete på Skandinaviska skolan. Vi bestämde oss för att koncentrera oss på följande utvecklingsområden inom temat “Livsstil och hälsa”. Grön flagg rådet, bestående av elever från varje klass, skrev en handlingsplan med mål och med olika aktiviteter för att målen ska uppnås. Under läsåret 2013/2014 lyckades vi få en lokalpolitiker här i Orihuela Costa intresserad av vårt arbete och vi kunde äntligen skicka in vår handlingsplan och vår ansökan om att bli certifierade till Håll Sverige Rent. Det dröjde inte länge förrän vi fick besked om att det arbete vi redan gjort var tillräckligt för att tilldelas Grön Flagg. Nu gäller det att revidera vår handlingsplan och gå vidare med vårt arbete varje år för att få behålla flaggan i fortsättningen.

Här följer några av de saker som vi arbetar med:

Mat och rörelse – god och hälsosam mat, matråd där barnen får inflytande över matsedeln, frukt och vatten och någon form av rörelse varje dag t.ex. “Röris”-gympa, idrott, promenader, idrottsdagar, friluftsdagar.

Kamratskap – fadderdagar, utflykter, trivselregler, EQ-övningar. Vi jobbar också aktivt med att alla barn ska känna sig trygga och få vara sig själva och att nya elever ska känna sig omhändertagna och välkomna.

Återvinning och källsorterting – återvinning av papper, kartong, plast, metall, glas, batterier i varje klassrum, återbruksdagar, bytardagar, skräpplockardagar på stranden och runt skolan.

Mer information, priser och ansökan till skolan
Tillbaka / Takaisin

Läsårsdata

Här finner ni vår planering, klasser, terminsstart och slut samt lovdagar.

Nyhetsbloggen

Följ oss via vår blogg där ni kan läsa och se bilder från vad som händer på vår skola.

Vi har fått Grön Flagg!

Som första svenska utlandsskola i Spanien har vi blivit certifierade för vårt miljöarbete.

Så här tycker vi

Läs om vad barn och vuxna tycker om vår skola här på Costa Blanca.

Gästelever

Vi är en av få utlandsskolor som även tar emot gästelever kortare perioder. Nyfiken?