Förskola

Vi erbjuder förskola för barn mellan 3 till 5 år.

Vi arbetar utifrån den svenska läroplanen för förskola Lpfö 18. Förskolan lägger grunden till ett livslångt lärande och vi erbjuder barnen en pedagogisk verksamhet där omvårdnad, omsorg, fostran och lärande bildar en helhet. Vi vill arbeta på ett sådant sätt att barnen stimuleras och utmanas till utveckling och lärande.

Jag vill, jag kan, jag vågar!

Det vill vi att barnen ska ha med sig när de slutar hos oss. I våra dagliga aktiviteter främjar vi den fria leken, kreativiteten och det lustfyllda lärandet. Vi vill tillvarata barnens intresse för att lära och erövra nya erfarenheter, kunskaper och färdigheter. Att utveckla barnens empatiska och sociala förmåga för att bli goda medmänniskor ser vi som en viktig del av vårt arbete.

Morgonsamling, sång- och sagostund, mellanmål och lunch är fasta rutiner varje dag. Under dagen får barnen också utrymme för sin fantasi och kreativitet, såväl inomhus som utomhus.

Skandinaviska skolan arbetar intensivt med skolans hälsoprofil och det präglar självklart även verksamheten i vår förskola. Genom ett systematiskt utvecklingsarbete arbetar vi med hälsofrågor för att stimulera barn och personal till en god fysisk, psykisk och social grund som ger en hälsofrämjande livsstil. Hälsoperspektivet på vår förskola inkluderar på barnens egen nivå bl.a. daglig fysisk rörelse, psykiskt välmående samt hälsosam och hemlagad mat från vårt eget kök. Vi strävar efter att varje barn utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande.

Förskolan startar sin verksamhet kl. 08.30 och slutar 15.00. För de som så önskar kan barnet därefter övergå till fritids fram till 16.00 för 30 € per månad.

Förskolan är till för ditt barn

För mer information om avgifter och ansökan. Klicka på knappen nedan.

Mer information, priser och ansökan till skolan
Tillbaka / Takaisin

Läsårsdata

Här finner ni vår planering, klasser, terminsstart och slut samt lovdagar.

Nyhetsbloggen

Följ oss via vår blogg där ni kan läsa och se bilder från vad som händer på vår skola.

Vi har fått Grön Flagg!

Som första svenska utlandsskola i Spanien har vi blivit certifierade för vårt miljöarbete.

Så här tycker vi

Läs om vad barn och vuxna tycker om vår skola här på Costa Blanca.

Gästelever

Vi är en av få utlandsskolor som även tar emot gästelever kortare perioder. Nyfiken?