Om Skandinaviska skolan

Skandinaviska skolan Costa Blanca startades år 2000 och ligger i ett lugnt och trevligt bostadsområde med ca 15 minuters promenadavstånd till några av de många fina stränder som finns på Costa Blanca. Skolan erbjuder reguljär undervisning för svenska, finska och norska elever från och med förskoleklass till och med årskurs 6. Vi erbjuder dessutom förskola 3-5 år, distansundervisning åk 7-9 samt gymnasiet för svenska och finska elever samt fritids. Skolan har ca 150 elever. Läsårstiderna följer vi i stort sett de svenska men vi tar hänsyn till de spanska helgdagarna.

Skolan följer svensk läroplan, följer svensk skolförordning, svensk skollag och har svenska Skolverket som tillsynsmyndighet. Finsktalande elever undervisas på finska av behöriga finska lärare medan svenska och norska elever undervisas tillsammans av behöriga svensktalande lärare. De norska eleverna läser dock modersmål med behörig norsk lärare. Det enda som skiljer vår skola från skolor i Sverige, Finland och Norge när det gäller skolämnen är att eleverna på vår skola får undervisning i spanska och engelska redan från årskurs 1.

Skoldagen börjar normalt kl. 08.30 och slutar kl. 13.00 för elever som är yngre än 10 år medan barn från 10 år och uppåt slutar kl. 14.30. Många väljer att låta sina barn gå på det fritids som finns på skolan mellan kl. 13.00-16.00.

Föräldrar ska lämna och hämta sina barn på skolan. Endast högstadieelever, samt elever med skriftligt tillstånd, får ta sig till och från skolan på egen hand.

För att inleda dagen på ett lugnt och mjukt sätt brukar eleverna börja med att läsa en skönlitterär bok, ofta till tonerna av klassisk musik. Högläsning ur en spännande bok tillhör de vardagliga rutinerna. Detta gör vi för att alla ska få positiva läsupplevelser och för att gynna en god språkutveckling.

Den individualiserade undervisningen ger varje barn möjlighet att utvecklas i sin egen takt och på sitt eget sätt, oavsett om barnet behöver extra stöd eller extra utmaning. Vi jobbar vanligtvis  över gränserna på många sätt, bl.a. genom att finska, norska och svenska barn ingår i olika gruppkonstellationer oavsett vilken årskurs man tillhör. Vi befinner oss i en internationell miljö där många olika språk hörs varje dag. Detta ger oss en unik möjlighet att skapa intresse kring språk. Spansk- och engelskundervisningen i lågstadieklasserna går helt i lekens tecken och detta avancerar sedan uppåt i årskurserna. Att kommunicera med människor från olika länder blir ett naturligt inslag i vardagen.

Idrott har eleverna två gånger per vecka och då gympar vi i lekparken, på en närbelägen idrottsplan eller går till den kommunala idrottsanläggningen där det finns fina möjligheter att spela fotboll, basket, tennis eller att simma i den stora inomhuspoolen.

Vi arbetar med livsstil och hälsa genom rörelse varje dag, frukt som mellanmål, EQ (emotionell intelligens) på schemat och genom arbete för en hållbar utveckling bl a med hjälp av källsortering.

Skolans egen kock lagar varje dag god, näringsrik och varierad mat i skolans eget kök. Vi tycker att hälsosam skolmat är viktig för att ge barnen goda matvanor och varje dag serveras varierad grönsakssallad. I den lilla matsalen som finns på skolan kan barnen äta i lugn och ro utan att bli stressade, dessutom kan vi sitta utomhus och äta vår lunch stor delar av året.

På vår skola tycker vi att det är viktigt att eleverna reflekterar utifrån egna erfarenheter, knyter an svaren till teorier och forskning och sedan drar slutsatser. Vi vill ge utbildning som bidrar till det fortsatta lärandet livet ut och vi vill erbjuda en trevlig och trygg atmosfär med ömsesidig respekt för att kunna gynna lärande och social utveckling.

Mer information, priser och ansökan till skolan
Skandinaviska Skolan Costa Blanca
Skandinaviska Skolan Costa Blanca
Skandinaviska Skolan Costa Blanca
Tillbaka / Takaisin

Läsårsdata

Här finner ni vår planering, klasser, terminsstart och slut samt lovdagar.

Nyhetsbloggen

Följ oss via vår blogg där ni kan läsa och se bilder från vad som händer på vår skola.

Vi har fått Grön Flagg!

Som första svenska utlandsskola i Spanien har vi blivit certifierade för vårt miljöarbete.

Så här tycker vi

Läs om vad barn och vuxna tycker om vår skola här på Costa Blanca.

Gästelever

Vi är en av få utlandsskolor som även tar emot gästelever kortare perioder. Nyfiken?