Eleverna i åk 6 visar vad de har lärt sig om surt och basiskt genom ett praktiskt förhör.