Pi-dagen i åk 5 ägnades åt matematikuppgifter av alla de slag.