Läkeroltest. Äta utan att få se eller känna doften.

Gissa rätt sort, det är inte lätt!