NO lektion om fjärilens livscykel klass F-1.

Vi målar också en symmetrisk fjäril.