Finska klasserna har påbörjat social media träning.

Distansarna spelar paddel tennis på CDM.