Fantastiskt duktiga fri-idrottare får sina medaljer för höstens insats i världens enda OS i år.