Klass F-2 gick Lucia för oss och stannade till utanför de övriga klassernas klassrum med var sin lussebulle åt oss.