l

Denna “akrobatik” ställning tyckte eleverna var rolig! Mycket skratt!