Klass 5 har en härlig dag på Zenia Boulevard med lunch och bowling.