I förskoleklass och i skolår 1 arbetar vi med hösten. Vi trycker blåbär och lingon med korkar.