Klass 3-4 lär sig spela fotboll enligt alla konstens regler.