När vi har lärt oss 10-kamraterna ska vi ha en stor fest!